Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

Fakülte Yılbaşı Yemeği Düzenlendi

Tarih: 01/12/2011
Fakültemiz öğrencileri ve öğretim üyelerinin katılımlarıyla, 23 Aralık 2011, Cuma günü, Dream Castle meyhanesinde gerçekleşti. Gece'de yılın stresini ve yorgunluğu hocalarıyla atan fakülte öğrencilerinin, mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.